Hakkımızda

Beyaz CE Turuncu Yeşil

Faaliyet alanı Kalite El Kitabı’nda “Kapsam” bölümünde de açıklanmış olduğu üzere, kuruluş içinde ISO 9001:2008 Standardına uygun olarak gerçekleştirilen; Gıda ve Ambalaj Makineleri Üretim ve Satışı faaliyetlerini kapsar.

Sektörümüzde kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda kaliteden ödün vermemek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

Çevre Polikamız

ELT, olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;

İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.

Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.

Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.

Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.

Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.

Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.

Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.

”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek

İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel Standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.

Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli Iyileştirmek, çevrede yol açtığımız kirlenmeyi önlemek